Прозорість та інформаційна відкритість

Опубліковано: 29 / 11 / 2017 р.

*Статут СЗШ І-ІІ ст. с.Степанки (затверджений 27.06.2012 р.);

Рішення №6 2 сесії 8 скликання від 18.12.2020 року "Про реорганізацію сільських рад..."

Рішення №93 5 сесії 8 скликання від 12.03.2021 року "Про зміну засновника (власника) СЗШ І-ІІ ст. с. Степанки..."

Статут СЗШ І-ІІ ст. с.Степанки (затверджений 12.03.2021 р.)

*           - ліцензії на провадження освітньої діяльності;

- свідоцтво продержавну реєстрацію;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

*структура та органи управління закладу освіти;

*кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

*освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою: І ступінь початкова освіта, ІІ ступінь базова загальна середня освіта;

*територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

*ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

*мова (мови) освітнього процесу - українська;

*наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення): вакансії  на 2020-2021 н.р.;

*матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

*результати моніторингу якості освіти 3-4 класи: за 2018-2019 н.р ; за 2019-2020 н.р.; 

*результати моніторингу якості освіти 5-9 класи: за 2018-2019 н.р.; за 2019-2020 н.р.;

*річний звіт про діяльність закладу освіти: за 2017-2018 н.р.за 2018-2019 н.р.; за 2019-2020 н.р.;

*правила прийому до закладу освіти; 

Прийом учнів до всіх класів здійснюється на безконкурсній основі і, як правило, відповідно до території обслуговування. 
Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого  зразка,   документа  про  наявний  рівень  освіти  (крім  дітей,  які вступають до першого класу).
До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6-ти років.

*умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

 Наявний пандус з перилами, кнопка виклику, вхідні двері та висота порогу дозволяють заїзд у приміщення закладу осіб з обмеженими можливостями

правила поведінки здобувачів освіти;

* штатний розпис: на 2019 рік, на 2020 рік

інформація про використання публічних коштів (кошторис закладу)

* звіт про використання коштів: за 2019 рік, за 2020 рік

* звіт про використані кошти на харчування учнів: за 2019 рік, за 2020 рік

* звіт  про  використання  позабюджетних  коштів: за липень - грудень  2019 р; за липень 2020 р

* акти оприбуткування матеріальних цінностей: за вересень 2020 р.